webinar register page

Kyberbezpečnost v nemocnicích – reálné zkušenosti a doporučení (nejen) z případů napadených českých nemocnic
Cesty útočníka v případě napadených českých nemocnic vedly minulý rok přes phishing, zranitelná zařízení/aplikace a neautorizovaný přístup do sítě (zdroj NÚKIB). Cílem bylo rozšířit malware a zašifrovat, zničit, změnit nebo odcizit data nemocničních systémů.

S digitalizací nemocnic přichází hrozba odcizení nebo narušení integrity citlivých dat o pacientech víc než kdykoli předtím. Nová generace webových NIS, on-line komunikace se třetími stranami, vzdálený přístup personálu k nemocničním aplikacím, zavádění integračních platforem komunikujících na bázi API nebo telemedicína. To vše jsou citlivá místa, kde k úniku dat může dojít ať už pomocí malwaru nebo cílenými aplikačními útoky.

Nejen těmto tématům se budeme věnovat na webináři. Připojte se a dozvíte se

- Reálné zkušenosti a doporučení společnosti AEC z projektu ICT bezpečnosti v komplexním prostředí české nemocnice.
- Jakou roli má v konceptu digitalizace nemocnic a jejich kyberochrany technologie F5.

Webinář je pro nemocnice a ostatní zdravotnická zařízení.

Zaregistrujte se nyní!

Prezentující:
Matej Kačic, Vedoucí oddělení kyberbezpečnosti, AEC
Jiří Doubek, Solution Engineer, F5

Moderátor:
Filip Kolář, Obchodní zástupce F5 pro ČR

Apr 28, 2021 10:00 AM in Prague Bratislava

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Filip Kolar.